Disclaimer


Algemeen

Gallery Au3 (ondernemingsnummer: 0821 417 774), verleent u hierbij toegang tot www.galleryau3.be (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Gallery Au3 en/of derden zijn aangeleverd. Gallery Au3 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Gallery Au3.


Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gallery Au3.

Alle inhoud van de website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, indesign documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Gallery Au3 en/of haar licentiegevers.


Retourzendingen en terugbetalingen

Retourzendingen en terugbetalingen worden niet geaccepteerd als er een artikel op maat is gemaakt.

Retourzendingen en terugbetalingen niet worden geaccepteerd op pre-made items.